PRISLISTA

När du reserverar ett djur hos oss utgår en avgift på halva adoptionskostnaden, som inte återbetalas om du skulle ångra ditt beslut. Resterande del av adoptionsavgiften betalas vid omplaceringen.

Katt

Kastrerad, id-märkt, vaccinerad, försäkrad & avmaskad

1300 kr

Kattunge

Avmaskad, vaccinerad, försäkrad & id-märkt

1300 kr

Kanin

Kastrerad & försäkrad

800 kr

Kaninunge


400 kr

Höna eller anka


200 kr