EKONOMI

Här redovisar vi våra inkomster och utgifter varje månad, samt tackar er som skänkt gåvor och donationer.